Jest to symbol zastępczy subdomeny static.mtech.pl